Оголошення орендодавця -

Відділ освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області оголошує про намір передати в оренду об’єкти комунальної власності майна щодо яких надійшли заяви. Детальніше.


До Уваги орендарів!
Оголошення орендодавця – Відділ освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області оголошує про намір передати в оренду об’єкти комунальної власності майна щодо яких надійшли заяви. Детальніше.


Оголошення

Громадські слухання

Оголошується проведення презентації та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки загальною площею 1,3664га, яка розташована за межами населених пунктів біля с.Гора в адміністративних межах Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області».

Метою даної роботи є - - організація забудови земельної ділянки площею 1,3664га (кадастровий номер 5324087700:00:029:0064), яка розташована за межами населених пунктів біля с.Гора в адміністративних межах Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області з розміщенням складу для зберігання та ремонту сільськогосподарської техніки; визначення функціонального призначення та параметрів забудови, просторової композиції та ландшафтної організації території проектування; визначення всіх планувальних обмежень у використанні території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами; визначення містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

Замовник документації - Полтавська районна державна адміністрація Полтавської області, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Шевченка,5.

Розробник - ФО-П Плахтюк С.Ю.

Підстава для проектування - Розпорядження голови Полтавської районної державної адміністрації за №157 від 05.04.2018.

Ознайомитися з проектом містобудівної документації можна в приміщенні Щербанівської сільської ради та на офіційному веб-сайті уповноваженого органу.

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій - Полтавська районна державна адміністрація.

Термін подання пропозицій - на протязі місяця з моменту публікації даного оголошення. Додатково.


 

До уваги!

avto dor2019


 

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу                      «Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради                                                     Полтавського району Полтавської  області»                                              

     Виконавчий комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора  закладу загальної середньої освіти комунальної власності Шербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. 

Найменування закладу: Комунальний заклад «Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської  області».

Місцезнаходження: 38751, Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вул. Шкільна, 18.

Найменування посади: директор Комунального закладу «Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської  області».

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно із строковим трудовим договором (контрактом), відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,  від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», наказу МОН України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги:

Директором закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та копії), строк та порядок їх подання:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України«Про захист персональних даних»;
 • особовий листок по обліку кадрів, фото 3 см. х 4 см;
 • медичну довідку про проходження обов’язкового психіатричного огляду;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • презентацію державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції».

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

        Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

        Документи подаються протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення у  виконавчий комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за адресою:  вул. Центральна, 2, с. Щербані Полтавського району Полтавської області, тел.0988305944. 

Етапи проведення конкурсу:

Конкурсний відбір відбудеться в приміщенні будинку культури за адресою: (вул. Центральна 1, с. Щербані Полтавського району Полтавської області).  

 (дата оприлюднення 15.03.2019р.)


ОГОЛОШЕННЯ!

про конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу

«Розсошенський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) художньо-естетичного напрямку «Зірочка» Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»

     Виконавчий комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора  закладу дошкільної освіти комунальної власності Шербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Найменування закладу: Комунальний заклад «Розсошенський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) художньо-естетичного напрямку «Зірочка» Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області».

Місцезнаходження: 38751, Полтавська область, Полтавський район, село Розсошенці, вул. Шевченка, будинок 15.

Найменування посади: директор Комунального закладу «Розсошенський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) художньо-естетичного напрямку «Зірочка» Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області».

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно із строковим трудовим договором (контрактом), відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,  від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», наказу МОН України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги:

Директором закладу дошкільної освіти  може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, має кваліфікаційну категорію не нижче «спеціаліст І категорії», має стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної  освіти не менше трьох років; має високий рівень моральних якостей, сформовані позитивно значущі особистісно-ділові характеристики та фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків,  організаторські здібності; може проявити себе в практичній роботі як лідер-менеджер, який управляє педагогічною системою закладу та її розвитком, вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, технологіями менеджменту й маркетингу в освіті.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та копії), строк та порядок їх подання:

- письмову  заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- особистий листок по обліку кадрів, фото 3 см. х 4 см;

- копію документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- трудову книжку (копію) чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- медичну довідку про проходження обов’язкового психіатричного огляду;

- перспективний план розвитку закладу, розроблений за такими критеріями: новації щодо управлінської діяльності з вирішення ключових проблем розвитку закладу, шляхів покращення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітнього процесу тощо;

-  презентація до плану розвитку у форматі Microsoft PowerPoint;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

     Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

      Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення до виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за адресою:  вул. Центральна, 2, с. Щербані Полтавського району Полтавської області, тел.0988305944, 0504040376. 

Етапи проведення конкурсу:

Конкурс складається з таких етапів:

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством  вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- проведення конкурсного відбору шляхом письмової перевірки на знання законодавства України (Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», законів України у сфері освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту»);

- співбесіда та презентації (до 5 хв.) кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу дошкільної освіти;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

 

     Конкурсний відбір відбудеться в приміщенні Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (вул. Центральна 2, с. Щербані Полтавського району Полтавської області). 

(дата оприлюднення 15.03.2019р.)


ДО УВАГИ ЕКСПОРТЕРІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ

ПОЛТАВЩИНИ!

Бажаєте розвивати експорт власної продукції? Маєте чим здивувати закордонного споживача?

Маємо для Вас чудову пропозицію презентувати свій потенціал в оновленому Каталозі продукції товаровиробників Полтавщини!

В рамках реалізації Експортної стратегії України: Дорожньої карти стратегічного розвитку та обласної Програми сприяння залученню інвестицій, розвитку економічного співробітництва та формування позитивного іміджу Полтавської області на 2017 – 2020 роки облдержадміністрацією ведеться робота з оновлення змістовного наповнення та дизайну Каталогу продукції товаровиробників Полтавщини (розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації за посиланням: afly.co/2kw ).

Зазначений Каталог буде сформовано українською та англійською мовами, поширено через закордонні та вітчизняні дипломатичні установи, міжнародні бізнес-організації, торгові палати, офіційні Інтернер-ресурси органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, соціальні мережі.

Запрошуємо Вас долучитися до формування Каталогу та пропонуємо надати інформацію про Ваше підприємство для безкоштовного розміщення.

Заповнені анкети за формою, що додається, просимо надіслати в термін до 01.03.2019 року на електронну адресу Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

У разі виникнення додаткових питань звертайтесь, будь-ласка, за тел.:(05322)2-90-73, (0532) 60-93-41, або на ел. пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


Повідомлення

про початок процедури розгляду та  врахування

пропозицій  громадськості у проекті детального плану території населеного пункту с. Розсошенці Полтавського району обмеженою мікрорайоном «Садовий», вулицею Кременчуцькою

та вулицею Полтавська.

     1) Детальний план розробляється  з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

     2) основні  техніко-економічні  показники,  зокрема  графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації – на офіційному сайті Щербанівської            сільської ради;

     3) замовник розробки детального плану – Виконавчий комітет Щербанівської сільської ради, розробник – ФОП Педан С.В. (ГАП Педан С.В.). Підстава для  розроблення – рішення тринадцятої сесії сьомого скликання Щербанівської сільської ради від 06 грудня 2018 року «Про розробку детального плану території с. Розсошенці»;

      4) ознайомитися  з  проектом містобудівної документації можна на офіційному сайті Щербанівської сільської ради;

     5) відповідальний за організацію розгляду пропозицій – архітектор управління ЖКГ, архітектури та містобудування виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Пономаренко В.І.;

     6) відомості про строк подання  пропозицій – 30 календарних днів,   строк  завершення  розгляду пропозицій 01 березня 2019 року;

     7) інформацію  стосовно  запланованих  інформаційних  заходів (презентація,   прилюдне   експонування,   телевізійні   програми, публічні конференції тощо) - відсутні.

Детальніше


До уваги мешканцям Щербанівської сільської ради

     Якщо Ви ще не зробили свій вибір лікаря, запрошуємо Вас підписати декларацію з сімейним лікарем в Розсошенську АЗП-СМ, за адресою: вул. Геологічна, 11, с. Розсошенці, Полтавський район, Полтавська область.

Графік роботи:

понеділок-п'ятниця з 08.00 до 15.00

субота з 08.00 до 11.00

неділя - вихідний

При собі мати: 

 • паспорт;
 • ідентифікаційний код;
 • мобільний телефон (мати з собою в робочому стані).

Для дітей до 14 років:

 • паспорт одного з батьків або опікуна;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • мобільний телефон (мати з собою в робочому стані).

Оголошення орендодавця –
Відділ освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області оголошує про намір передати в оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли заяви.

 arenda2019

* Заяви про оренду зазначених об’єктів та документи приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 38750, Полтавський район, с.Щербані, вул. Центральна, 2,
Відділ освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду майна» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
За додатковою інформацією слід звертатися за телефоном (05322) 67-90-18.
У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди, орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».


ОГОЛОШЕННЯ!!!

про конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Розсошенський заклад дошкільної освіти     (дитячий-садок) «Яблунька»»  Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

     Виконавчий комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора  закладу дошкільної освіти комунальної власності Шербанівської сільської ради.

Найменування закладу: Комунальний заклад «Розсошенський заклад дошкільної освіти (дитячий-садок) «Яблунька»» Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської  області.

Місцезнаходження: 38751, Полтавська область, Полтавський район, село Розсошенці, вул. Перспективна, будинок 13.

Найменування посади: директор Комунального закладу «Розсошенський заклад дошкільної освіти (дитячий-садок) «Яблунька»» Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської  області.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно із строковим трудовим договором (контрактом), відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,  від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», наказу МОН України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги

Директором закладу дошкільної освіти  може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, має кваліфікаційну категорію не нижче «спеціаліст І категорії», має стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної  освіти не менше трьох років; має високий рівень моральних якостей, сформовані позитивно значущі особистісно-ділові характеристики та фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків,  організаторські здібності; може проявити себе в практичній роботі як лідер-менеджер, який управляє педагогічною системою закладу та її розвитком, вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, технологіями менеджменту й маркетингу в освіті.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та копії), строк та порядок їх подання:

- письмову  заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- особистий листок по обліку кадрів, фото 3 см. х 4 см;

- копію документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- трудову книжку (копію) чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- медичну довідку про проходження обов’язкового психіатричного огляду;

- перспективний план розвитку закладу, розроблений за такими критеріями: новації щодо управлінської діяльності з вирішення ключових проблем розвитку закладу, шляхів покращення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітнього процесу тощо;

-  презентація до плану розвитку у форматі Microsoft PowerPoint;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

     Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

      Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення до виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за адресою:  вул. Центральна, 2, с. Щербані Полтавського району Полтавської області, тел.0988305944, 0504040376. 

Етапи проведення конкурсу

Конкурс складається з таких етапів:

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством  вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- проведення конкурсного відбору шляхом письмової перевірки на знання законодавства України (Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», законів України у сфері освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту»);

- співбесіда та презентації (до 5 хв.) кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу дошкільної освіти;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

 

     Конкурсний відбір відбудеться в приміщенні Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (вул. Центральна 2, с. Щербані Полтавського району Полтавської області).  

(дата опублікування 14.01.2019 року)


listya12


Оголошення!

Відділ освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

Головного бухгалтера відділу оcвіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

Основні вимоги до кандидата: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж робити за фахом не менше трьох років або 5 років стажу в інших сферах, досвід роботи з комп'ютерними програмами, вільне володіння державною мовою та персональним комп’ютером.

Особа, яка виявила бажання брати участь у конкурсі, у визначений термін подає такі документи:

- заява про участь у конкурсі

 • особова картка П-2ДС з додатками
 • копії документів про освіту (диплом та додаток)
 • копія паспорта (всі сторінки)
 • копія реєстраційної картки платника податків
 • копія трудової книжки, завірена за місцем роботи
 • копія військового квитка
 • дві фотокартки розміром 4х6
 • подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

 Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

     Документи приймаються по 16.08.2018 року (включно). Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: вул.Центральна, 2, с.Щербані, Полтавський район, Полтавська область,  тел. (0532) 67-90-18

(дата опублікування 17.07.2018 року)


Оголошення!

Відділ освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

Головного спеціаліста відділу оcвіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

Основні вимоги до кандидата: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж робити за фахом не менше трьох років або 5 років стажу в інших сферах, досвід роботи з комп'ютерними програмами, вільне володіння державною мовою та персональним комп’ютером.

Особа, яка виявила бажання брати участь у конкурсі, у визначений термін подає такі документи:

- заява про участь у конкурсі

 • особова картка П-2ДС з додатками
 • копії документів про освіту (диплом та додаток)
 • копія паспорта (всі сторінки)
 • копія реєстраційної картки платника податків
 • копія трудової книжки, завірена за місцем роботи
 • копія військового квитка
 • дві фотокартки розміром 4х6
 • подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

 Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

     Документи приймаються по 16.08.2018 року (включно). Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: вул.Центральна, 2, с.Щербані, Полтавський район, Полтавська область,  тел. (0532) 67-90-18

(дата опублікування 17.07.2018 року)


Оголошення!!!

Комунальне підприємство «Житлово-комунальний комбінат с.Розсошенці Полтавського району» повідомляє

про встановлення тирифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Комунальне підприємство «Житлово-комунальний комбінат с.Розсошенці» повідомляє, що відповідно до рішення 5-ї сесії Щербанівської сільської ради сьомого скликання від 17.04.2018 року, з 01 травня 2018 року вводяться в дію нові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються КП «ЖКК с.Розсошенці», на наступному рівні (за 1 кв.м. загальної площі в місяць, з ПДВ):

 1. Одноповерхові будинки – 0,75 грн.
 2. Двоповерхові будинки без централізованого опалення – 1,80 грн.
 3. Двоповерхові будинки з централізованим опаленням – 2,20 грн.
 4. Двоповерховий будинок, вул..Кременчуцька, 2 – 0,75 грн.
 5. Трьохповерховий будинок з централізованим опаленням, вул..Кременчуцька, 1 – 2,20 грн.
 6. Чотирьохповерховий будинок без централізованого опалення – 2,20 грн.
 7. Чотирьохповерховий та п’ятиповерхові будинки з централізованими опаленням – 2,40
 8. Гуртожитки – 1,10 грн.

Начальник КП «ЖКК»                                                                            О.І.Роман

(дата опублікування 04.05.2018 року)


ОГОЛОШЕННЯ!!!

   Комунальна організація (установа, заклад) Центр дозвілля «Водограй» с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (с.Нижні Млини, вул. Кучеренка, буд.196-А, Полтавський район, Полтавська область) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника художнього - 1шт.одиниця.

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

-        повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)

-        стаж творчої роботи за професійним спрямуванням для спеціаліста – не менше 3 років, для магістра – не менше 2років.

   Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу подають до Комунальної організації (установи, закладу) Центр дозвілля «Водограй» с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області такі документи:

-        заяву про участь уконкурсі у довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

-        особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою;

-        копію документа, що посвідчує особу;

-        копію трудової книжки (за наявності);

-        копію документа про освіту за відповідною спеціальністю.

Дата початку приймання документів 04.05.2018 р. по 17.05.2018 р. включно.

   Вимоги до кандидатів: повна  вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж творчої роботи за професійним спрямуванням для спеціаліста – не менше 3 років, для магістра – не менше 2 років; відповідність кваліфікаційним вимогам, необхідним для зайняття вакантної посади; володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

   Претенденти на участь у конкурсі мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, почесного звання, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки та ін.)

   Конкурс відбудеться 18 травня 2018 року о 10.00 год. в Комунальній організації (установі, закладі) Центр дозвілля «Водограй» с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради  Полтавського району Полтавської області (с.Нижні Млини, вул. Кучеренка, буд.196-А, Полтавський район, Полтавська область).

Довідки з питань проведення конкурсу можна отримати за тел: 0666435247, 0987236325 з 10.00 до 19.00 год.

(дата опублікування 03.05.2018 року)


Оголошення!!!

     Оголошується проведення презентації та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації «Детальний план території населеного пункту с.Шмиглі Полтавського району Полтавської області»

    Метою даної роботи є реалізація положень чинного генерального плану з уточненням його основних положень; визначення функціонального призначення та параметрів забудови, просторової композиції та ландшафтної організації земельних ділянок з метою зміни цільового призначення земельної ділянки площею 1,3664, яка знаходиться у приватній власності та визначена для ведення особистого селянського господарства на ділянку рекреаційного призначення для дачного будівництва; визначення всіх планувальних обмежень у використанні території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами; визначення містобудівних умов і обмежень забудови зазначеної земельної ділянки.

          Передбачається здійснення заходів по покращенню існуючої транспортної інфраструктури, а саме:

- вдосконалення існуючої вуличної мережі згідно вимог затвердженого генерального плану та проектних профілів вулиць;

- прокладання тротуарів в місцях, де це необхідно;

- забезпечення можливості під’їздів до існуючих земельних ділянок;

- впорядкування озеленення та організація місць масового відпочинку.

        Замовник документації – виконавчий комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, вул.Центральна, 2, с. Щербані, Полтавський район, Полтавська область.

     Розробник - ФОП Дронь М.С.

   Підстава для проектування – рішення другої сесії сьомого скликання Щербанівської сільської ради від 29.01.2018 «Про розробку детального плану території в с.Шмиглі».

    Ознайомитися з проектом містобудівної документації можна в приміщенні сільської ради та на офіційному веб-сайті уповноваженого органу.

     Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій - архітектор управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури виконавчого комітету Щербанівської сільської ради – Пономаренко Володимир Іванович.

Термін подання пропозицій – на протязі місяця з моменту публікації даного оголошення.

(дата опублікування 18.04.2018 року)


Оголошення!

    Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області оголошується конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

Начальника відділу оcвіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

     Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

Документи, що  подаються на конкурс:

 • заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 • заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

     Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

     Документи приймаються по 14 травня 2018 року (включно). Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: вул.Центральна, 2, с.Щербані, Полтавський район, Полтавська область,                               тел. 0990365480.

(дата опублікування 14.04.2018 року)


 ОГОЛОШЕННЯ!!!

     Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області оголошується конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

1.Начальника управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

2.Начальника загального відділу виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

3.Начальника господарського відділу виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

4.Начальника відділу сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

5.Начальника відділу інформаційної та організаційної роботи  виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

6.Головного спеціаліста (інспектора з благоустрою) відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

7.Головного спеціаліста (уповноваженого представника з прав дитини) відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

     Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

Документи, що  подаються на конкурс:

 • заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 • заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

     Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

     Документи приймаються по 27 квітня 2018 року (включно) з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: вул.Центральна, 2, с.Щербані, Полтавський район, Полтавська область, тел. 0990365480.

(дата опублікування: 28.03.2018 року)


Шановні жителі населених пунктів Щербанівської сільської ради!!!

У зв’язку з різким підвищенням температури повітря та ускладненням погодних умов, що спричинило інтенсивне танення снігу та накопичення талої води, просимо розчистити водостоки, підготувати зливну каналізацію до прийому великих обсягів води біля своїх будівель.

Дякуємо за допомогу та розуміння!


ОГОЛОШЕННЯ!!!

       26-30.03.2018 року та 23-27.04.2018 року в приміщенні Щербанівської сільської ради, спеціалістом Полтавської міськрайонної філії Полтавсього обласного центру зайнятості будуть надані:

 - Інформаційно-консультаційні послуги, в т.ч. щодо умов та порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та обліку осіб, які шукають роботу, призначення допомоги по безробіттю та необхідного переліку документів.

 - Пошук роботи (за наявності доступу до порталу ДСЗ «Труд» та інших сайтів з пошуку роботи).

 - Резервування часу у фахівців СЗ (через сервіс «Електронна черга» (за наявності доступу до мережі «Інтернет»).

 - Надання профорієнтаційних послуг, у т.ч. із застосуванням психодіагностичних методик (за наявності доступу до порталу ДСЗ «Труд». Розділ «Пізнай себе» Тестування»).


Оголошення

   Оголошується проведення презентації та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації «Детальний план території населеного пункту с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області».
       Метою даної роботи є реалізація положень чинного генерального плану з уточненням основних положень «Детального плану території північно-східної частини с.Розсошенці, обмеженої вулицями Фрунзе, Петровського та коридором проходження повітряної лінії електропередачі ПЛ 110 кВ Полтавського району Полтавської області»; визначення функціонального призначення та параметрів забудови, просторової композиції та ландшафтної організації земельних ділянок з метою розміщення об’єктів житлової та громадської забудови з визначенням черговості їх будівництва; визначення всіх планувальних обмежень у використанні території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами; визначення містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.
   Крім того врахована необхідність при розробленні проекту детального плану передбачити розташування громадсько-побутової будівлі з урахуванням подальших намірів влаштування в межах кварталу навчально-виховного комплексу на території, визначеної для будівництва школи.
  Передбачається здійснення заходів по покращенню існуючої транспортної інфраструктури, а саме:
-вдосконалення існуючої вуличної мережі;
-прокладання тротуарів в місцях, де це необхідно,
-влаштування велосипедних доріжок та організація міст для паркування автомобільного транспорту для тимчасового зберігання.
      Замовник документації – виконавчий комітет Щербанівської сільської ради, Полтавська область, Полтавський район, с.Щербані, вул.Центральна,2.
Розробник - ФО-П Дронь М.С..
    Підстава для проектування - рішення другої сесії сьомого скликання Щербанівської сільської ради від 29.01.2018 «Про розробку детального плану території в с.Розсошенці».
Ознайомитися з проектом містобудівної документації можна в приміщенні сільської ради та на офіційному веб-сайті уповноваженого органу.
   Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій - архітектор управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури виконавчого комітету Щербанівської сільської ради – Пономаренко Володимир Іванович.
   Термін подання пропозицій – на протязі місяця з моменту публікації даного оголошення.


 Оголошення  !      

     З настанням весни сільська рада намітила першочергові кроки та плани на найближчі місяці у своїй роботі.

Перш за все, оголошено місячник чистоти. Адже після зими зібралося багато бруду, який необхідно прибрати, крім того планується нове насадження дерев, кущів і квітів, благоустрій скверів, парків та закладення нових.

В квітні-травні буде проведено ямковий ремонт та будівництво нових доріг та тротуарів.

Найважливішим є проведення водогону до села Гора та проведення роботи з водозабезпечення с.Щербані. Так, 27 березня відбулася нарада у Щербанівській сільській раді за участю депутатів сільської ради Криська В.В., Зайцева В.В., Горошка О.К., Кісельова В.М., депутата районної ради Краснікової О.А. та мешканців села Щербані з представниками КП «Полтававодоканал» та забудовником «Полтавський ДБК». На нараді досягнуто компромісу щодо закільцювання водогону, який з’єднує вулицю Європейську з Щербанівським шляхом. Це дає можливість покращити водопостачання жителів навколишніх сіл. Крім того, до травня планується запустити в експлуатацію підкачувальну насосну станцію.

Сільський голова Процик І.С. вкотре звернувся до представника «Водоканалу» щодо передачі мереж водопостачання та водовідведення на баланс КП «Водоканал».

На даний час здійснюється проектування для капітальних ремонтів клубних закладів с.Розсошенці, с.Щербані, с.Нижні Млини.

В квітні планується заміна покрівлі харчоблоку у дитячому садочку «Зірочка».

Планується до Пасхи впорядкування цвинтарів на території сільської ради.

Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до прибирання та благоустрою територій.


 Оголошення!

Шановні жителі та покупці квартир, що знаходяться на території Щербанівської сільської ради (вул.Геннадія Біліченка №39)!

     Доводимо до Вашого відома, що відповідно до рішення сесії Щербанівської сільської ради, 23.12.2016 року укладено договір між Щербанівською сільською радою і ТОВ «Енергодокумент» про пайову участь, та сплачено з боку ТОВ «Енергодокумент» перший пайовий внесок.

Сподіваємося, що в подальшому забудовники будуть більше відповідальні перед інвесторами та сільською радою!


Оголошення!

Відбулася чергова сесія сільської ради.
23 грудня 2016 року відбулася шістнадцята сесія  сьомого скликання Щербанівської сільської ради, на якій було присутні – 20 депутатів сільської ради та сільський голова.
Розглядалося питання про встановлення доплати педагогічним працівникам, медичному працівнику та бухгалтеру  Розсошенського ДНЗ «Зірочка» .
  Голосували :  за – 20 осіб, проти - 0, утрималися – 1 (Чабан М.Н.)
Дискусійним виявилося питання щодо будівництва фізкультурно-оздоровчого басейну у с.Розсошенці.
Враховуючи значимість збереження життя і здоров’я жителів населених пунктів Щербанівської ради, рішенням 16-ї сесії 7-ого скликання Щербанівської сільської ради прийнято рішення про виділення 5 млн. грн. у 2017 році з бюджету сільської ради на будівництво басейну.
  Голосували: :  за – 19 осіб, проти - 0, утрималися – 2 (Чабан М.Н., Климко В.М.)


Оголошення!!!
Шановні жителі населених пунктів Щербанівської сільської ради!
Вітаємо всіх з першими сніжними, зимовими днями!!!
Щербанівська сільська рада звертається до всіх жителів, хто має фізичні та технічні можливості, з проханням допомогти у розчищенні від снігу прибудинкових територій та пішохідних доріжок біля свого житла.
Для розчищення доріг від снігового покриву було задіяно спецтехніку. Але, нажаль, швидкій та якісній роботі перешкоджали припарковані автомобілі. Шановні водії, щоб уникнути незручностей, пов’язаних з природніми явищами, залишаючи автотранспорт, враховуйте можливість роботи очищувальної техніки.
Дякуємо за допомогу і розуміння!
Сподіваємося, що зима і сніг принесе тільки позитивні емоції та веселий настрій.

Погода

Погода у Полтаві

вологість:

тиск:

вітер:

Пошук матеріалів

Корисні посилання